Onze privacy verklaring (AVG)

Privacyverklaring MEGA1. Ook wel AVG genoemd, de AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Om MEGA1 website bezoekers duidelijk te maken hoe MEGA1 met hun gegevens omgaat, plaatsen we afspraken hierover in de privacyverklaring. MEGA1 omschrijft wat er met de verzamelde gegevens gedaan wordt en waarom. Dit document is voortgekomen uit een aantal aanpassingen van een voorbeeld van Hosting2go. De inhoud van het voorbeeld is opgesteld door Kompas Advocatuur en juridisch nagekeken. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

MEGA1 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de MEGA1 website aan MEGA1 verstrekt. MEGA1 kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

 

WAAROM MEGA1 GEGEVENS NODIG HEEFT

MEGA1 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan MEGA1 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit ICT-technise dienstverlening

.

HOE LANG MEGA1 GEGEVENS BEWAART

MEGA1 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

MEGA1 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN MEGA1 WEBSITEBEZOEK

Op de website van MEGA1 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

MEGA1 maakt sporadisch gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. heeft hier geen invloed op. MEGA1 heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar MEGA1 . MEGA1 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

MEGA1 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MEGA1 maakt gebruik van betrouwbare diverse beveiligingen om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via post/e-mail/telefoon.

MEGA1 is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Badhuisstraat 81 2584HE Den Haag

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27295152

Telefoon: 06-15262766

E-mailadres: info@mega1.nl